Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was”. Richteren 6:13‭-‬16 HSV

Wanneer we gaan door uitdagingen heen gaan, wil de duivel dat we altijd maar op onszelf zien. Gideon zij tegen God dat hij niet in staat was. God antwoordde hem niet maar God Almachtig Zijn reactie naar Gideon was gebaseerd op wie Hij God is. God wil altijd dat wij zien op Hem en wat Hij toe in staat is te doen en niet wie wij zijn of wat wij in staat zijn te doen.

De sleutel is, God is degene die met u werkt en die u beproeving omkeert in overwinning. En die Zijn woord ook bevestigd met wonderen en tekenen in uw leven.

Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen”. Markus 16:20 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader Ik dank U voor Uw woord. Dank U dat u mij leert dat mijn vertrouwen moet rusten op U die met mij werkt en niet op mijn eigen mogelijkheden in Jezus Christus machtige naam. Amen