Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven”.[Job 23:10.] 1korinthe 3 :13 HSV

Vervolging is er om het woord van God dat aan het werk is in ons leven te testen. Het is er om te kunnen bewijzen of we aan het woord van God kunnen vasthouden als we op de proef gesteld worden. Iedereen zal getest worden betreffende het woord van God. Dit is wat uw werk kwalificeert voor onze Heere Jezus. Als we verflauwen dan zegt dat iets over de wortel van Gods woord in ons, maar als we blijven staan dan laat het zien dat we geworteld en gegrond zijn in het woord van God.

Daarom zei David

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal”. Psalm 12:7 HSV

Zonder deze levens uitdagingen zou er geen promotie zijn. Vervolging is onze opstap voor promotie in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat u vervolging in mijn leven gebruikt om mij te kwalificeren voor het doel waar toe u mij geroepen heeft in Jezus Christus machtige naam. Amen