Scroll Top

Bent u wel eens in een situatie verzeild geraakt waar u zichzelf af vroeg: Hoe beland ik nou weer hierin? Voordat u zichzelf deze vragen stelt, kunt u beter nagaan wat u heeft nagelaten om te doen.

In de lente van het volgende jaar, in de tijd dat oorlogen weer begonnen, stuurde David Joab en het Israëlitische leger eropuit om de Ammonieten te vernietigen. Zij begonnen met de hoofdstad Rabba te belegeren. David bleef echter in Jeruzalem. Op een dag stond hij na zijn rustuur op van zijn bed en maakte een wandelingetje op het dak van het paleis. Uitkijkend over de stad, viel zijn oog op een bijzonder mooie vrouw, die net haar bad nam. Hij stuurde iemand om er achter te komen wie zij was en hoorde dat zij Bathséba heette. Haar vader was Eliam en zij was getrouwd met de Hethiet Uria. David liet haar halen en ging met haar naar bed. Daarna waste zij zich vanwege haar onreinheid en ging terug naar huis. Toen zij erachter kwam dat zij in verwachting was, stuurde zij hem een boodschap om dat te vertellen.” 2 Samuël 11:1-5

David had eigenlijk deel moeten nemen aan de oorlog, maar in plaats daarvan, besloot hij thuis te blijven. David nam zijn rust. Het lijkt in de eerste instantie vrij onschuldig en wellicht ook wel logisch dat een koning in zijn paleis achter blijft. Echter, de vraag die hier kritisch gesteld moet worden: Had hij God wel geraadpleegd om te rusten?

Vaak zijn we zo druk bezig met het leiden van onze dagelijkse bezigheden, dat we denken dat God het wel begrijpt waarom we doen wat we doen. Echter, Jezus is niet iemand die u mee neemt in uw wandel elke dag! U hoort Hem te volgen!

Het komt duidelijk naar voren in dit verhaal dat David niet was waar God hem wilde hebben. Door te lang te kijken naar Bathséba kon hij zich niet meer beheersen. Het feit dat zij al getrouwd was, was ondergeschikt aan zijn begeerte om met haar naar bed te gaan. David had zichzelf bloot gesteld aan verleiding en viel in zonde. Hij was geestelijk niet alert en viel ten prooi aan zijn zwakheid.

Blijf toch wakker en bid dat jullie niet in verleiding komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak.” Mattheüs 26:41

Christenen gebruiken te pas en te onpas deze Bijbeltekst. Het vlees zou zwak zijn en dat ze daarom in zonde zijn vervallen. De Bijbel waarschuwt ons echter geestelijk alert te blijven en door te bidden. Het weerstaan van verleidingen heeft niks te maken met zwakheden, want onze zwakheden zullen er namelijk altijd zijn.

… Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.” 2 Korinthiërs 12:9

Het probleem ligt dus niet in onze zwakheden, maar in het volgen van instructies en het geestelijk scherp blijven zodat we verleidingen kunnen overwinnen.

Onze Vader staat klaar ons te helpen. Hij houdt zoveel van ons en Hij wilt ons veranderd zien.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Dank U voor deze dag. Dank U dat U mij wilt helpen in de situatie waar ik mij in bevind. Ik geef mijzelf geheel over aan U. Reinig en heilig mij alstublieft met het Bloed van Jezus. Laat mij inzien waar ik het steeds mis zodat ik niet meer in hetzelfde val. Ik wil U volgen Heer en ik wil scherp blijven in De Geest. Lieve Heilige Geest help mij in de Naam van Jezus! Laat het mij weten als ik op een zijspoor zit! Laat ik geen rust ervaren totdat ik Uw wil doe! Dank U Heer dat ik U mag vertrouwen hierin. Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen.