Scroll Top

Deze aarde is door God geschapen met aandacht voor elk detail. Naast verschillende kleuren die deze wereld bezit, zijn er tevens diverse geuren te vinden. Het gros van de Christenen weet niet eens dat ook zij een geur verspreiden. De vraag is: “Wat voor soort geur verspreidt u?”

Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden.” 2 Korinthiërs 2:15

Heeft u enig idee hoe u ruikt? De Bijbel spoort ons aan dat onze vriendelijkheid (Gods vrucht) bij iedereen bekend moet zijn (Filippenzen 4:5). Jezus gaat zelfs verder door te zeggen in Mattheüs 7:16-23

Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”

Wat heeft de geur die wij verspreiden te maken met de vruchten die wij dragen?

Wees vol liefde (Gods vrucht), net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor Hem.” Efeziërs 5:2

U leeft niet langer meer voor uzelf maar u leeft zodat Christus gezien mag worden in u (Galaten 2:20)! Uw levenstijl hoort onzelfzuchtig en een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is (Romeinen 12:1) en een heerlijke geur voor Hem. In uw karakter horen de vruchten van de Geest zichtbaar te zijn: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Kortom de vruchten die u draagt brengen een geur voort! Sommige van ons presenteren Jezus niet correct in deze wereld. Ons karakter stinkt nog omdat er nog verrotte vruchten zijn. Nu zijn wij allemaal in ontwikkeling als kinderen Gods. Wij zullen gerust fouten maken. Maar wat doen wij met de fout? Zien wij de fout als een mogelijkheid om te groeien? Wij dienen wel de houding aan te nemen dat als we een fout maken dat wij dit toegeven en vergeving vragen aan zowel God als de mensen. Hierin laten wij zien dat wij zachtmoedig zijn en dat is ook een vrucht van Gods Geest.

Als u in de verste verte niet op Jezus lijkt, dan bent u geen Christen. Want een Christen lijkt op en volgt Christus! Het is goed als u veel Bijbel kennis heeft en de Bijbelteksten kunt citeren. Het is mooi dat u elke zondag de banken warm houdt in de kerk. Geen Gods vrucht? Geen Christen!

God wilt u helpen. Hij houdt van u en elk gebed uit een gewillig hart verhoort Hij!

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben. Ik kan mijzelf niet veranderen maar U kunt dat wel! Laat het Bloed van Jezus mij reinigen van elke dode werken. Maak mij een aangename geur voor Uw aangezicht in de Naam van Jezus. Heer, ik wil niet dat mijn karakter U schande brengt. Laat mijn karakter juist mensen tot U brengen in Jezus Naam! Ik geef mijzelf over aan U Heer. Ik bind en bestraf elk werk van satan in mijn ziel in de Naam van Jezus! Help mij Heilige Geest om instructies op te volgen en geestelijk scherp te zijn. Dank U Heer voor deze dag. Dank U dat U Uzelf laat zien door mij heen. Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen.