Scroll Top

Heeft u ooit niet lekker in uw vel gezeten? Of dat helemaal niks (maar dan ook echt niks) meewerkt? Dat u wakker wordt en dat u al bij voorbaat denkt: ‘kunnen we deze dag gewoon niet morgen doen?’ Soms zijn er van die momenten in uw leven dat u voelt dat u er geen zin in heeft maar hoe gaat u daar nou mee om?

… Het betekent: niet door kracht of geweld [ zal het werk worden gedaan ] , maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers.” Zacharia 4:6 BB
Het belangrijkste om te weten is dat u niet bent wat u voelt of denkt maar u bent wat Het Woord van God zegt! Gods genade is ons meer dan genoeg! Halleluja! Gods grootheid kan namelijk juist zichtbaar worden in onze zwakheden! Is dat niet geweldig nieuws? Want pas als u zwak bent van uzelf, kunt u sterk zijn in de kracht van God (lees 2 Corinthiërs 12:9‭-‬10 BB). Lieve broeders en zusters, bewaar uzelf dan in de liefde Gods, dat doet u door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en te bidden in De Heilige Geest en u bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest (Judas 1:20).
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Handelingen 1:8 NBG51
Als u zich krachteloos voelt dan moet u zich dus opladen in de Heilige Geest. De Bijbel zegt duidelijk dat we in tongen moeten bidden als wij onszelf dagelijks willen opbouwen (Judas 1:20). En als het bidden in tongen niet van God zou zijn waarom zegt God dat het Zijn gave is en dat we naar elke gave moeten verlangen (Lees 1 Corinthiërs 12 & 14)? Ik benadruk dat we ons dagelijks moeten opladen in Gods Geest want sommige onder ons denken op een geestelijke lege accu bergen te kunnen verzetten. Uw telefoon werkt niet op een lege accu en uw auto ook niet op een lege tank. Dus waarom denkt u als Christen dat u kan leven zonder dagelijks te hoeven bidden, Gods Woord (De Bijbel) te lezen en minstens één keer per week naar de kerk te gaan om opgebouwd te worden?
Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.” Hebreeën 10:25 HTB
U wandelt niet in de kracht omdat u De Heilige Geest er niet bij betrekt! Zolang u nog steeds dingen wilt doen op uw manier dan zult u gefrustreerd zijn. Tijd om uzelf over te geven aan De Heilige Geest! Kom op het punt zoals Jezus: ‘Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg. Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.’ Op dat moment kwam een engel uit de hemel om Hem kracht te geven (Lucas 22:42‭-‬43 HTB). Op het moment dat u uzelf overgeeft aan God dan zet God Zijn kracht vrij. Jezus was in een plaats van gebed en overgave. Bent u dat ook? Onthoudt: het is niet in eigen kunnen!
Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.” Filippenzen 4:13 HTB