Als voorganger spreek ik dagelijks veel mensen en wat mij elke keer verbaast, is hoe Christenen hun hart kunnen laten vol lopen met troep. En lees dit aub NIET als een verwijt maar eerder als een verontrustende constatering! Wie kan efficiënt bidden met een zwaar hart? Een blij hart maakt het gezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen (Spreuken 15:13 NBG51). Een treurig hart knakt de geest en van verdriet word je moedeloos. Wat moet u doen als u te kampen heeft met een zwaar hart?

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matteüs 11:28‭-‬30 NBG51
Ga naar God toe als u moe bent van uzelf of de situatie waarin u uzelf bevindt. Ga naar Hem toe als u gebukt gaat onder het gewicht van uw problemen! Jezus WILT en KAN u rust geven. Bij Hem is namelijk diepe innerlijke rust te vinden! Dus als u uit gebed komt en u heeft nog steeds een zwaar hart dan heeft uw problemen niet bij Jezus afgelegd. Dan vertrouwt u Hem niet dat Hij Zich aan Zijn Woord zal houden. God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd (Numeri 23:19 BB).
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand zijt.” 1 Korinthiërs 10:13 NBG51
Als u wordt beproeft om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één beproeving is zó groot, dat u er niet tegenop zou kunnen. Want God laat u nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat u het zó moeilijk krijgt, dat u het niet meer aankan. Want Hij zal, als er beproevingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zult u sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.
De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar” Psalmen 20:2 NBG51
Waarom kunt u iedereen uitleg vragen voor uw problemen behalve aan Degene die u en deze wereld heeft geschapen? Praat met uw Hemelse Vader! Ga in gesprek met Hem, leer Hem kennen en vertrouwen! Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die uw menselijk verstand te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent (Filippenzen 4:6‭-‬7 HTB).