Pppffff het is weer maandag! Met lood in de schoenen maak ik mij klaar voor werk. Waarom duurt het weekend niet drie dagen? Het is mooi weer, ik heb een heerlijk weekend achter de rug en dan zit ik weer met mijn poffertjesporum achter mijn bureau! Wie herkent dit?

Jarenlang was dit mijn maandag ritueel. Ik had het idee dat het niet eerlijk was dat ik zondag helemaal opgeladen was in Gods tegenwoordigheid om vervolgens in het tegenovergestelde te moeten werken. Ik ervoer het als een soort straf en zag er elke keer weer tegenop om naar mijn werk te gaan. Mijn werk was op zich niet saai en mijn dagen waren wat dat betreft nooit hetzelfde. Ook kon ik het goed vinden met mijn collega’s maar wat was het dan?
Ons leven in God en vindt zijn doel in Hem. Ik begreep toentertijd helemaal niet dat ik in Gods heerlijkheid heb gezeten om Hem juist te laten zien in deze wereld?Vindt u het gek dat u zo uw dagen slijt in deze wereld?
Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen.” 1 Petrus 2:9 HTB
Dus terwijl uw collega’s u bombarderen met hun geweldige verhalen van het weekend. Vergeet dan niet om uw persoonlijke ervaring van Jezus te delen! U schaamt zich toch niet?
Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God: iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de andere volken.” Romeinen 1:16 BB
Wees dankbaar voor een nieuwe begin van de week. U heeft deze nieuwe dag mogen zien! Sommige mensen zijn vanochtend niet levend op gestaan maar u wel. Maandag is niet van BAAL (bekende afgod in De Bijbel). Uw maandag is van Jezus!
Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken [, namelijk op Gods manier] . Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.”
Romeinen 12:2 BB