Scroll Top

Waar denkt u op dit moment aan? Wat zijn de gedachten die u bezig houden? Vooral na een drukke dag kan uw hoofd moe zijn of zwaar aanvoelen. Ons verstand is nou eenmaal actief gedurende de dag echter wat doen we met al die gedachten die door ons hoofd schieten?

Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij ook (Spreuken 23:7)! Het is dus belangrijk wat en hoe u denkt! U kunt uw gedachten niet op hun beloop laten gaan. God wilt helemaal niet dat u onrustig, geïrriteerd of gekweld door gedachten uw dag door komt!

Degenen die op God blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Hem wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven (Jesaja 26:3 HTB).

Uw gedachten dient u te toetsen met Het Woord van God! Het zijn namelijk niet alle gedachten die van God zijn! Wist u dat God gedachten over u koestert van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11 NBG51)? Als u te maken heeft met gedachten die u verdrukken door angst, paniek, twijfel, ongeloof, onzekerheid, woede, verdriet of iets anders dan behoort u te weten dat het NIET van God is!

De Bijbel noemt acht richtlijnen waar onze gedachten aan moeten voldoen volgens Filippenzen 4:8 :

  • waar (berust op waarheid en dat is Het Woord Gods Zelf)
  • waardig, eervol, eerlijk
  • rechtvaardig,
  • rein, zuiver, heilig
  • beminnelijk, mooi
  • welluidend, goed bekend, vriendelijk
  • deugd, deugdzaam, goed
  • lof, prijzenswaardig, (Dat het God lofprijs geeft)

Mocht u merken dat uw gedachten niet in één van deze richtlijnen valt dan dient u het te bestraffen in de Naam van Jezus! U moet controle erover nemen! Wees niet passief hierin want dan zullen gedachten over u heersen! Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke [ geestelijke ] muur kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen: alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. We staan klaar om zo elke ongehoorzaamheid met deze wapens uit de weg te ruimen, totdat jullie Christus in alles gehoorzamen. 2 Corinthiërs 10:3‭-‬6 BB

Alles staat en valt met wat u denkt! Waar u niet over heerst, zal u (be)heersen. Alles is met uw eigen toestemming: Waar zit u met uw hoofd?