Jesus replied, “All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them.” John 14:23

Loving Jesus is to do what He says. The power of love stays in us through love. Many times we say that we want to see The Lord’s power, we want to know Him and that He must increase but you can only experience that if you put His love into practise.

I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father’s commandments and remain in his love.” John 15:9-10

__________________________________

Liefde

Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen.” Johannes 14:23

Het houden van Jezus is doen wat Hij zegt. De kracht van liefde verblijft in ons door liefde. Vaak zeggen we dat we de Heer Zijn kracht willen zien en Hem willen leren kennen en dat Hij moet toenemen maar u kunt dat alleen ervaren als u Zijn liefde in praktijk brengt.

Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jullie. Zorg dat je in mijn liefde blijft en dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik Mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde.” Johannes 15:9-10