Scroll Top

Verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid “1 Korintiërs 13:6 NBG

Ware liefde van God viert geen kwaad. Als God spreekt over kwaad dan betekent het iets dat kwaad ademt in ons leven. De Bijbel zegt dat we elke schijn van kwaad moeten vermijden.

Zich onthouden van alle schijn des kwaads.” 1 Tessalonicenzen 5:22 NBG

Als God zegt weg te blijven; bedoelt Hij wegblijven omdat we niet kunnen zeggen dat we God liefhebben en het kwaad blijven vieren.

Het volgende ding dat onze tekst zegt is dat liefde de waarheid spreekt. Veel mensen hebben problemen met zichzelf, omdat ze nooit eerlijk zijn aan degenen die ze vrienden, familie en geliefden noemen. We kunnen niet een leven van schone schijn ophouden, zonder eerlijk naar elkaar te zijn. God wilt dat we eerlijk zijn tegenover alle mensen.

… Bezorgt hetgeen eerlijk is voor de ogen van alle mensen.” Romeinen 12:17 NBG

Als u niet eerlijk bent, is het een teken dat u een identiteit probleem hebt. U weet nog niet wie u bent in Christus. U leidt een dubbel leven en ook sluit u een compromis met uw redding. Het betekent ook dat u probeert te passen in de menselijke plannen voor uw leven in plaats van Gods plan voor uw leven.

Jezus Christus, onze rolmodel, viert nooit kwaad en hij spreekt altijd de waarheid. Want Hij was en is nog steeds de waarheid.

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14: 6 NBG

Vandaag stel uw hart erop in om niet meer compromissen te sluiten in Jezus Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Ik heb berouw dat ik niet altijd waarheidsgetrouw in mijn omgang was met iedereen. Ik stel mijn doel vandaag om eerlijk te zijn, ongeacht de kosten in Jezus Christus machtige Naam. Amen

 

Comments (1)

Wat belangrijk is, is dat als u de waarheid spreekt dat u dat in liefde doet. De Heilige Geest wilt u daar graag bij helpen. De Heilige Geest komt juist in onze zwakheden te hulp!

“De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.” Romeinen 8:26 HTB

Comments are closed.