Scroll Top

Wie van de medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig. ” Romeinen 13:10 HTB

Meestal behandelen mensen anderen alleen op de manier zoals zij denken dat het henzelf ten goede komt. Zij overwegen daarbij nooit de ander of denken na over hun eigen daden in omgang met mensen.

Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand is kwalijk en is niet trots” 1 Corinthiërs 13:5 HTB

De Bijbel zegt dat de liefde niet egoïstisch is. Dus ware liefde denkt eerst aan de ander dan aan zichzelf.

In de omgang met mensen, moeten we leren om onszelf de volgende vraag te stellen: Als ik het was, zou ik het dan leuk vinden op de manier behandeld te worden zoals ik mijn medemens behandel?

Dat betekent niet dat u niet de waarheid moet spreken of dat u mensen moet behagen. We zijn niet hier om mensen te behagen, maar om God Almachtig te behagen. God Almachtig wilt dat we de waarheid spreken naar mensen door het in liefde aan ze te brengen. Daarom spreekt ware liefde altijd de waarheid. 

Misschien bent u op dit moment van uw leven onrustig, niet gelukkig of werken dingen u tegen, veroorzaakt door de manier hoe u anderen hebt behandeld. God Almachtig heeft alle wezens geschapen, daarom betekent de manier hoe wij met elkaar omgaan enorm veel voor Hem. Stop te vechten tegen God Almachtig en verander uw houding naar anderen.

Zeg niet: “Nou, dit is niet voor mij.” Onderzoek uzelf of u eerlijk bent geweest in de manier hoe u bent omgegaan met alle mensen. Zo niet, bekeer u ervan en begin met alle mensen in liefde om te gaan. Dat is het geheim van het zegevierend leven.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik soms egoïstisch ben geweest. Vandaag kies ik ervoor om van mensen te houden zoals ze zijn en in liefde met hen om te gaan in Jezus’ Machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Liefde doet anderen geen kwaad Vandaag Love Works No ill To Others Vandaag […]

Comments are closed.