Tegenwoordig is de waarheid spreken een zeldzame deugd! Ook al zegt iedereen wel dat ze graag de waarheid horen, blijkt dit in de praktijk geheel anders te zijn! Zolang er maar in ons straatje wordt gesproken dan is er niets aan de hand. De Bijbel waarschuwt ons echter om de waarheid te verkiezen boven vleiende woorden!

Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente.” Efeziërs 4:14-15

Jezus is De weg, De waarheid en Het leven (Johannes 14:6). Wanneer u als Christen niet de waarheid spreekt of aanneemt dan zegt dat genoeg in hoeverre u met Jezus wandelt. Elke Christen hoort de waarheid te spreken, toe te passen in zijn/haar leven en het aan te nemen. Waarheid komt voort uit Jezus, uit wie wij zijn geschapen.

Maar hoe kunnen we weten wat de waarheid is? In Johannes 8:31-32 staat geschreven:

Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: ‘Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.”

God heeft alles wat Hij belangrijk vindt en wie Hij is, op laten schrijven in De Bijbel. Daarom leven wij als Christenen naar het Woord van God! De Bijbel is niet optioneel maar De handleiding voor onze Christelijke wandel.

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat u nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult u op uw wegen uw doel bereiken en zult u voorspoedig zijn.” Jozua 1:8

Jezus is Het levend geworden Woord (Johannes 1:14). Het wordt de hoogste tijd dat u naar Het Woord (de waarheid) leeft en het in praktijk brengt. Deze wereld heeft Jezus nodig en zij kan Jezus alleen maar zien door u heen. Sta op voor de waarheid, Jezus! Al staat u alleen, blijf staan! Ook al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U vandaag zoals ik ben. Reinig mij en heilig mij alstUblieft met het kostbaar Bloed van Jezus. Heer, ik wil niet langer meer in een leugen leven en het de waarheid noemen. Laat elke leugen in mijn leven worden geopenbaard in Jezus Naam! Ik wil dat U wordt gezien in mijn leven Here Jezus. Ik houd van de waarheid! En ik houd ervan om de waarheid te horen in Jezus Naam! Ik heb een geest dat gewillig is om te leren en die ervan houdt om de waarheid aan te nemen en in praktijk te brengen! Hallelujaaaaa! Dank U Jezus voor de overwinning! Mijn hart is verheugt over wat u gaat doen in mij!

In Jezus Naam, Amen.