Het wordt tijd dat we dingen niet langer pikken! Te vaak laten we maar dingen toe! Mensen behandelen ons slecht en we laten dat maar gebeuren! Het is tijd dat je de strijd anders aanpakt! God heeft je niet geroepen om een slaafje te zijn! Neeeeheeee!

“Maar zij die God kennen en Hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten.” Daniël 11:32b

Onze God is De Grote Strateeg! Hij is Dè Strijdsheld die elke veldslag bij voorbaat al heeft gewonnen! En wij als Zijn kinderen horen de strategie voor elke strijd te bespreken met Hem vóórdat we de strijd aangaan. Maar hier ontbreekt het dus aan bij vele kinderen Gods: We raadplegen De Here NIET!!!

Helaas gaan vele ons nog de strijd onbezonnen aan. Met als gevolg dat we maar proberen te “overleven”. De kogels vliegen je om de oren, de emoties lopen hoog op en je probeert maar heftig van je af te slaan (verdedigende houding). Terwijl sommige van ons moe zijn gestreden, zich over hebben gegeven en zwaar gewond het veld verlaten. Jezus heeft het nooittttt bedoeld dat wij zouden verliezen!

Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen. God geeft mij kracht en baant de weg voor mij.”  Psalmen 18:30, 33 (Lees heel Psalm 18!)

Laten we samen bidden en zeg HARDOP:
Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de Naam van Jezus en ik erken dat ik U in vele zaken niet heb geraadpleegd! Vergeef mij Here hiervoor! Laat Het Bloed van Jezus mij reinigen en betere dingen over mij spreken! Geest, help mij om Dè strategie met U te bespreken! Ik wil niet meer dingen op mijn eigen houtje doen! Vandaag sta ik op als een krijgsheld(in) in de Naam van Jezus! Elke strijd die ik aanga, win ik! Ik ben HET hoofd en niet de staart! Ik ben geen slachtoffer maar méér dan een overwinnaar in de Naam van Jezus! Ik breek elke tegenstand tegen mijn leven! Elk duivels plan is verbroken! Elke kromme weg in mijn leven wordt recht getrokken èn elk oneffen pad wordt effen gemaakt.

In Jezus naam! Amennnnn!