Loopt u uzelf voorbij? Ervaart u allerlei druk en probeert u er zo goed mogelijk mee om te gaan? Zit u eigenlijk te lang in de overlevingsmodus? Dan wordt het tijd om op de rem te staan! Tijd om rust voor uzelf in te bouwen en te ontladen!

Maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om deel te krijgen aan Zijn rust en die kans is er nú! …” Hebreeën 4:7 HTB

JEZUS is onze rust! Jezus verlicht het verstand, bedaart de emoties en ontspant het lichaam! Mensen denken bij rust vaak aan vakantie, in de zin van lekker relaxen. Uiteindelijk bent u in de vakantie toch verzeild geraakt in allerlei activiteiten en bent u weer vermoeid. Als ik nou de hele dag NIETS doe dan rust ik… niet dus! Daar wordt u lui van en als u de hele dag alleen slaapt dan heeft u luie hersenen èn is uw geest niet gevoed!

Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” Mattheüs 11:28‭-‬30 BB

In de tegenwoordigheid van God, laadt uw geest zich op. Dan krijgt u instructies door van de Heilige Geest waardoor u richting krijgt. Door bijvoorbeeld regelmatig en gevarieerd te eten in combinatie met lichamelijke beweging krijgt u een beter uithoudingsvermogen! Maar zo is dat ook in De Geest! Als u regelmatig tijd maakt met God dan krijgt een betere geestelijke conditie! De Heilige Geest is De Geest van discipline, orde èn rust! Wat dat betreft is Hij een levend kompas. Een persoon voor Wie u bewust tijd wil vrij maken en tevens in wil investeren!

… In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht…” Jesaja 30:15 NVB

Vaak denkt men dat als ik keihard werk en DOORwerk dan behaal ik goed resultaat. Dat is dè mentaliteit van de wereld. We leven wel in deze wereld maar we zijn niet meer van deze wereld (Johannes 17:11). We behoren dingen niet meer in eigen kracht te doen! Alle dingen zijn ons mogelijk door Christus, Die ons kracht geeft (Filippenzen 4:13)! De Heilige Geest zorgt namelijk altijd voor resultaat door rust! Bent u vandaag al in de rust geweest met De Heere voordat u uw dag bent begonnen?

Bidden is goed voor ALLES wat u doet!

“Hemelse Vader,
In de naam van Jezus, kom ik tot U. Vergeef mij dat ik niet genoeg rust neem zoals U het bedoelt! Vergeef mij als ik ontspan op mijn eigen manier. Reinig mij met Het kostbaar Bloed van Jezus! Heilige Geest, leer mij om te rusten zodat ik in balans ben! Dank U Heer dat ik Uw stem versta want U bent mijn goede Herder!
In Jezus Naam, Amen!