Scroll Top

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade  vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;” Filippenzen 3:7-9 HSV

We kunnen niet intiem zijn met God Almachtig wanneer we ons nog steeds vasthouden aan dingen die in het verleden met ons gebeurd zijn of aan de dingen wat we dachten te weten in het verleden. We dienen te leren om ons verleden te vergeten om intiem te zijn met onze Heere Jezus Christus. Ons verleden heeft niets te maken met onze huidige relatie nu in Christus als nieuwe schepsel.

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,” Filippenzen 3:13 HSV

Het is tijd dat we voorwaarts, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om vast te houden aan Jezus Christus terwijl ik verlang naar de intimiteit met Hem. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.