opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding  en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,” Filippenzen 3:10 HSV

Er is een verschil tussen de werken van Jezus Christus en de persoon van Jezus Christus. Intimiteit heeft te maken met Jezus Christus als persoon kennen en niet alleen de daden van Jezus Christus.

Paulus de apostel kwam op een punt in zijn leven dat hij wilde voelen wat Jezus Christus had gevoeld, zelfs tot het punt van het sterven aan het kruis. Hij verlangde ernaar om Jezus te kennen verder dan de plaats van zegen, d.w.z. wat Hij, Jezus Christus voor ons heeft gedaan.

Soms zijn we dusdanig bezig met de werken van Jezus Christus op zo’n manier dat we vergeten dat Hij een persoon is en intiem met ons wilt zijn.

Daarom geven velen op, vooral wanneer niet wordt voldaan aan hun verwachtingen in hun tijd door de Heer.

In het intiem kennen van Jezus Christus, naast de dingen die Hij voor ons heeft gedaan of nog steeds door ons heen doet door de kracht van de Heilige Geest, moeten we leren ernaar te verlangen om tijd te besteden in Zijn aanwezigheid met Hem alleen.

Wanneer we tijd maken met Jezus Christus, zullen Zijn wegen bekend worden gemaakt aan ons. En het kennen van Zijn wegen helpt ons Zijn wil te doen, ongeacht de uitdagen waarmee we geconfronteerd worden in het leven.                

Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.” Psalmen 103:7 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest Uw wegen te kennen, niet alleen uw daden in de intimiteit. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.