U moet de HEERE, uw God, dienen.  Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.” Exodus 23:25-26 HSV

Onze tekst vertelt ons dat het dienen van God ervoor zorgt dat de zegen wordt vrijgezel. Maar hoe dienen we Hem? Antwoord:

Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.” Romeinen 1:9 HSV

We dienen Hem met onze geest met de hulp van de Heilige Geest. De makkelijkste manier om Hem te dienen is door het Woord uit te oefenen. Dat is hoe we de Heer dienen,

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is,  in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.” Jakobus 1:21-25 HSV

Daarom, elke keer dat we het Woord horen en doen wat het zegt, zijn we de Heer aan het dienen. Het zit hem in het dienen van de Heer dat we gezegend worden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om U altijd te dienen in Jezus’Naam. Amen.