Scroll Top

De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. [Gal 3:8]. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.” Genesis 12:1-4 HSV

Om Gods zegeningen in en door uw leven heen gemanifesteerd te zien worden, moeten we de keuze maken om Gods Woord te gehoorzamen. Het is heel makkelijk om bovenstaande tekst te lezen en te juichen, maar we moeten begrijpen dat voordat God Zijn zegeningen uitsprak over Abraham, Abraham eerst moest gehoorzamen aan vers 1 en zichzelf moest afscheiden of uit zijn omgeving moest komen wat hij gewend was. Hij liet zijn verleden achter en koos ervoor om zijn toekomst te omarmen.

We kunnen niet de wereld en God op hetzelfde moment dienen als we Gods zegeningen willen zien werken voor ons. We moeten de keuze maken tussen God en de wereld.

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Jozua‬ ‭24:15‬ ‭HSV

De keuze is aan ons om ons besluit te nemen en Gods Woord toe te laten om voor zichzelf te spreken. Gods achtervang is voor diegene die ervoor kiezen om hun leven volledig over te geven aan Zijn Woord.

We kunnen de zegen niet produceren. Het is God taak om de zegeningen door ons heen te manifesteren zodra we gehoor geven aan Zijn Woord. We moeten allen onthouden dat Abraham, ons voorbeeld, voor God koos om in de zegen te kunnen wandelen en de Bijbel zegt:” Abraham vertrok.”

Het is tijd dat we weglopen van alles wat Gods zegeningen verhinderd om te manifesteren of werken in en door ons leven heen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik kies deze dag door de kracht van de Heilige Geest om mijn verleden achter te laten en mij in mijn toekomst te duwen door mij aan Gods beloften voor mijn leven vast te houden in Jezus’Naam. Amen.