Scroll Top

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.”‭Galaten ‭6:9‬ ‭HSV

In het zeker stellen van de zegeningen in Christus moet u uw verstand erop zetten om niet moe te worden gedurende het proces van getrouw of toegewijd zijn aan de taak die God u gegeven heeft.

Een van de geheimen waarmee Jezus de duivel versloeg is dat Hij Zijn verstand erop had gezet voordat Hij zijn reis van verlossing omwille van ons begon.

Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld:  Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. [Ps. 40:6-8.]” ‭Hebreeën 10:5-7‬ ‭HSV‬‬

Jezus Christus wist dat Hem moe laten worden één van satans strategieën was zodat Hij Gods mandaat voor Zijn leven om een zegen voor ons te worden niet kon volbrengen. De vijand gebruikt de moeilijkheden van mensen en persoonlijk moeilijkheden om ons moe te laten worden en in ons verstand te doen bezwijken. Daarom moeten we leren om, ongeacht de situatie waarin we ons verkeren, onze lendenen va ons verstand te omgorden met de riem van waarheid. De riem van waarheid is Gods Woord.

Ezau verbeurde zijn zegen doordat hij in zijn verstand bezweek. Hij liet het Woord van God door Izak zijn vader tot hem gesproken los, en verloor dus zijn zegen. Daarnaast startte Ezau goed, maar eindigde Hij verkeerd of eindigde hij niet goed (lees a.u.b. Genesis 25:29-34 en Genesis 27:1-36). Dus wij allen kunnen leren van Ezau. Sterker nog, op basis van Gods Woord, is niet het begin, maar hoe u eindigt, hetgeen wat u kwalificeert voor de beloning.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,” Efeziërs 6:14 HSV

De riem is het laatste wat een militaire officier aantrekt voordat hij aan een oorlog begint.

Vraag: Waarom een riem?

Antwoord: Het houd de gehele uitrusting bijeen.

Hetzelfde geld voor ons verstand. Ons verstand moet gefixeerd zijn op Gods Woord gebaseerd op onze omstandigheden of huidige uitdaging zodat we de vruchten van onze werken kunnen oogsten.

Daarom zegt de Bijbel trek de riem van Waarheid aan, hetgeen Gods Woord is.

Apostel Petrus zegt het als volgt:

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” ‭‭1 Petrus‬ ‭1:13‬ HSV

In deze reis in onze wandel met de Heer en ook onze wandel in zegen en het zijn van een zegen of het ontvangen van de beloning, moeten we eerste onze gedachten erop zetten om goed te eindigen met de hulp van de Heilige Geest, eer we eraan beginnen.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik weiger om vermoeid te worden en in mijn gedachten te bezwijken door de kracht van de Heilige Geest in Jezus’Naam. Amen.