opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” ‭‭Hebreeën ‬‭6:12‬ ‭HSV

Als kind van God moeten we leren om geduldig te zijn. Ongeduld heeft ervoor gezorgd dat velen de zegen van God in hun leven hebben misgelopen. Maar geduld is een vrucht dat geproduceerd wordt door de Heilige Geest wanneer we ons aan Hem onderwerpen. We kunnen het niet zelf produceren, het is een vrucht. Daarom is het onze taak om de Heilige Geest te vragen om het in ons te produceren wanneer we het nodig hebben. Geduld is een product van God en niet van de mens.

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”‭‭Galaten‬ ‭5:22‬ ‭HSV

Een goed voorbeeld van het ongeduldig zijn is Ezau. Hij gaf zijn eerste geboorterecht op omdat hij niet langer kon wachten (25:29-34). Daarom zegt het boek van Jakobus:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” ‭Jakobus ‭1:2-4‬ ‭HSV

Velen hebben opgegeven gedurende hun tijd van beproeving omdat ze niet konden zien wat God een vrucht van geduld in hun aan het produceren was. Ze hebben een permanente besluit genomen gebaseerd op een tijdelijke situatie. En later hadden ze er spijt van toen ze er achter kwamen dat ze hadden misgelopen.

Geloof is goed, maar om de zegeningen in ons leven te zien manifesteren of een zegen te zijn, hebben we de vrucht van geduld nodig.

Ongeduld is een instrument van satan om u in een geestelijk verzwakte staat te plaatsen opdat hij u kan verslaan of u helpt de zegen te verliezen. Daarom moeten we leren om op Jezus Christus onze Heer te kijken en de diensten van de Heilige Geest in ons in werking stellen om ons te helpen.

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. [Ps. 110:1]. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” ‭‭Hebreeën ‬‭12:2-3‬ ‭HSV

Jezus bleeft refocus op de beloning en niet op de beproevingen. Daarom was Hij geduldig. Hij koos ervoor om de tegenstand te verduren en Hij weigerde om ongeduldig te worden en op te geven.

Laten we allen leren om geduldig te zijn en te weigeren om op te geven want er is een beloning met onze naam erop.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om geduld in mij te produceren, zodat ik de zegeningen die U voor mij heeft niet misloop of kwijtraak in Jezus’Naam. Amen.