Scroll Top

Je hart is ALLES wat je hebt! En dan heb ik het niet over je hart dat bloed pompt maar ik heb het over je vernieuwde geest. Als Christen hoor je nu deel te nemen aan Gods natuur omdat je je hart aan Jezus hebt overgegeven! Hallelujaaa!? Vandaag gaan we onze dagelijkse hartcheck doen en kijken of onze tong zich aan Gods Woord houdt.

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.” Romeinen 10:9 HTB

Het is je hart dat bepaalt of je toegang hebt tot God. Waarom denk je dat satan erop uit is om je hart in beslag te nemen? Je hebt je hart nodig om God efficiënt te dienen! Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven (Spreuken 4:23 BB). Maak daarom van je hart geen moordkuil! Het is belangrijk dat je goede dingen koestert maar ook dat je slechte dingen afweert. Als iemand je bijvoorbeeld iets slechts heeft aangedaan dan heb je maar een paar seconden om te reageren! Niet op die persoon maar op wat voor effect het heeft op je hart! Je hart is namelijk net een akker. Als je slechte dingen toelaat en erop gaat broeden door er de hele tijd over na te denken en te praten dan voedt je het dus! De vraag is wat wil je voeden? Onkruid of vruchten?

Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden… ” Lucas 3:8 NBG51

… wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein.” Mattheüs 15:18 BB

Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen, dat het wel vergif lijkt. Het ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. Het andere moment zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen die door God zó gemaakt zijn dat ze op Hem lijken. We prijzen en vervloeken met dezelfde mond! Dat is niet goed, broeders en zusters! Uit een bron komt toch ook niet de ene keer zoet water en de andere keer bitter water? Aan een vijgenboom groeien toch geen olijven, en aan een wijnstruik groeien toch geen vijgen? Net zó kan uit een bron niet zout én zoet water stromen (Jacobus 3:8-12 BB).

Je tong heeft de macht over leven en dood. Als je je mond zijn gang laat gaan, zul je daarvan de gevolgen dragen.” Spreuken 18:21 BB

Het is jouw taak om je hart te bewaken voor wat erin komt maar ook te bestraffen (in de Naam van Jezus) wat eruit moet en wat geen toegang (meer) krijgt. Daarnaast moet je niet zomaar klakkeloos dingen zeggen. Je bent niet doodziek of honds beroerd. Je bent ook niet levensmoe of dat je ergens de kracht er niet meer voor hebt! Hallooooo!!!? Woorden hebben kracht! Begin Het Woord van God uit te spreken in plaats van hoe je je voelt! Je bent niet wat je voelt en ook niet wat je denkt maar je bent wat Het Woord van God zegt!?
Woorden zijn geest en ze brengen dood of leven voort dus wees waakzaam hoe je zaait! Jezus Zijn Woorden zijn Geest en leven (Johannes 6:63). Je kan alleen als Jezus praten als je hart van Hem is. Want waar je hart vol van is daar loopt de mond van over. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Mattheüs 6:21 NBG51). Kan je over alles praten behalve Jezus? Spreekt je tong alles behalve Gods Woord? God en Zijn Woord zijn namelijk één (Johannes 1:1)! Dan is het duidelijk dat je hart een andere schat koestert en een verborgen agenda erop nahoudt. De hoogste tijd voor hartbewaking en tongcontrole!