Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” ‭‭Lukas ‭5:4-5‬ ‭HSV

We limiteren God in ons leven omdat ons verstand niet vernieuwd is met Gods Woord. Het is ons vleselijke manier van denken dat ervoor zorgt dat we Gods werken in ons leven beperken. Toen Jezus tegen Petrus zei om zijn netten opnieuw uit te werpen, beleed Petrus eerst zijn uitdaging voordat hij gehoorzaamde. De reden waar hij (Petrus) zei wat hij zei is omdat hij niet geloofde. En alhoewel hij later Jezus gehoorzaamde deed hij niet volkomen wat hem was bevolen, daarom brak het net. Jezus zei tegen Hem om zijn netten dieper te doen, maar Petrus deed één net dieper in plaats van de netten.

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.” Romeinen ‭8:6-7‬ HSV ‭

De Bijbel vermaant ons om ons denken te vernieuwen met Gods Woord. De reden hiervoor is dat een denken dat niet vernieuwd is het onmogelijk voor ons maakt om volledig te onderwerpen aan God. Petrus is een goed voorbeeld hiervan.

Petrus was in het verleden maar Jezus was in het huidige en wees naar wat God nu wilt doen.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Hebreeën ‭11:1‬ ‭HSV

Vandaag de dag zijn velen van ons niet in staat om van God te ontvangen wat Hij voor ons heeft omdat we blijven hangen in de mislukkingen en ervaringen uit het verleden. Gisteren is gister beëindigd. De God die wij dienen in een NU God, dus het blijven hangen in de moeilijkheden uit het verleden zorgt ervoor dat we God niet toelaten om de NU wonderen te verrichten in ons leven. We moeten leren om het verleden te vergeten en uit te strekken naar de toekomst.

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,” ‭‭Filippenzen 3:13‬ ‭HSV

Het is tijd dat we het verleden vergeten en God weer geloven voor een nu wonder in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw U op een NU wonder (wees specifiek) in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.