Vandaag was ik lekker aan het bidden. Heb je dat ook niet dat je uit gebed komt en dat je het gevoel heb dat je de hele wereld aan kan? Als je dat niet hebt dan heb je niet echt gebeden! Of in ieder geval niet tot Jezus! Lol! Ik had een afspraak met de juffrouw van mijn dochter op school. Ik fietste in een ontspannen gesteldheid daarheen.

Het gesprek ging niet hoe ik het had verwacht. Er was ook een andere juffrouw aangeschoven aangezien de situatie toch zorgelijk zou zijn. Ik luisterde naar hen echter mijn geest was kalm. Ik weet dat Jezus Het laatste Woord heeft. Dat is niet zomaar een boute uitspraak maar iets wat ik aan de lijve heb ondervonden! Ik weet niet waar u doorheen gaat maar dit is zeker niet het einde!!!
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korinthe 10:13 HSV
Wauwww! Wat heeft God mij veranderd? Voorheen zou ik helemaal een emotioneel wrak zijn omdat er iets aan de hand zou zijn met mijn kinderen. Nu kon ik alleen maar denken: “Hoor ik dit als Christen wel te accepteren? Wat zegt Het Woord van God er over? Hoe moet ik het zien Heer?” Op de terugweg naar huis begon ik elke uitspraak die niet uit God is te annuleren in de Naam van Jezus! Ik weet dat dit een geestelijke strijd is. De juffrouwen doen hun best en constateren iets natuurlijks maar elke natuurlijk verschijnsel heeft een geestelijke oorzaak. Ik was ook niet boos op hen. Zij doen hun werk naar hun beste inzicht en vermogen! Prijs God daarvoor! Ik ben dankbaar voor de juffen en meesters en ik bid ook dagelijks voor hen dat God hen helpt in het werk dat ze doen. Ik ben uiteraard wel boos op satan omdat hij denkt dat hij mijn kind lastig kan vallen? Als je dit soort dingen toestaat in De Geest dan kan je kind een minderwaardigheid complex ontwikkelen en dat is natuurlijk niet de bedoeling!
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.” 2 Korinthe 10:3‭-‬6 HSV
U bent niet geroepen om maar een slappe en suffe Christen te zijn maar om controle de nemen over elke situatie die op uw pad komt in de Naam van Jezus! Ja maar Pastora het verandert de situatie toch niet! Ik weet niet waar u in gelooft maar ik vertrouw God met mijn leven toe! U ook? Ik heb genoeg persoonlijke getuigenissen ofwel ervaringen dat God ALTIJD op tijd komt! Hij zal me nu ook zeker niet in de steek laten! Halleluja!!! Volg mijn blog, binnenkort komt er hierover ook een getuigenis! Weet u waarom?
Vele zorgen en problemen kunnen de gelovige treffen, maar de Here zal altijd voor uitredding zorgen.” Psalmen 34:20 HTB