Scroll Top

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” ‭‭Hebreeën ‭6:12‬ ‭HSV

Geloof en geduld zijn krachtige sleutels om Gods beloften in ons leven te zien manifesteren. Door ons ongeduld hebben we Gods werken in ons leven beperkt. Wanneer we ongeduldig zijn is dat omdat we God niet getrouw bevinden om hetgeen Hij in Zijn Woord heeft beloof uit te voeren.

Het Woord van God is voor eeuwig vans in de hemel en God zal geen enkel Woord veranderen die uit Zijn mond is gekomen aangaande Zijn beloften voor ons leven. T

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.. [Ps. 89:2; Matt. 24:34, 35; I Pet. 1:25.]” ‭‭Psalmen‬ ‭119:89‬ ‭HSV

Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen.”
‭‭Psalmen‬ ‭89:34‬ ‭HSV

We moeten ons leven inzetten op Zijn getrouwheid en niet op ons vermogen, wetende dat God getrouw is en rechtvaardig om datgene Hij heeft beloofd in ons leven te doen. Dit was het geheim van de geloofshelden in het boek van Hebreeën 11, die met God wandelden en Hem welbehaagden en alhoewel niet allen de tastbare manifestatie van de beloften hadden, zagen zij allen de beloften van God en daarom bleven ze volharden en vertrouwen op God.

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. [Gen. 23:4; Ps. 39:12.]”
‭‭Hebreeën ‭11:13‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U Uw Geloof heeft gegeven om te vertrouwen op Uw Getrouwheid om Uw Woord tot stand te brengen in Jezus’Naam. Amen.