Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.” Handelingen 9:22 HSV

Meestal zijn velen zwak en hebben niet de passie om te doen wat God van hen verwacht, veroorzaakt door het feit dat ze hun tijd besteden aan het kijken van films, lezen van seculiere literatuur boeken, roddelen of te druk zijn met hun circulaire werk.

Wanneer we iets in de plaats zetten voor gemeenschap met Gods Woord door het te bestuderen en het Woord prediken aan diegene die van Jezus Christus hebben gehoord of door geen gemeenschap te hebben met broeders, zullen we ons altijd zwak voelen.

De Bijbel zegt: “… Paulus werd meer en meer gesterkt.” Om het Woord van God te prediken of gemeenschap te hebben met Gods Woord naar anderen. Daarom worden we allen aangemoedigd om naar Gods huis te gaan om daar bekrachtigd te worden. Geef geen excuses door te zeggen:”Oh, nou ik heb dat niet nodig want ik kijk op zondag altijd thuis naar een prediking op TV.”

Het is goed dat u dat allemaal doet, maar wanneer u problemen hebt, dan is het niet de televangelist die naar uw huis komt om u te helpen. Daarom hebben we allen een lokale kerk nodig voor gemeenschap. Een plaats waar we gevoed en versterkt kunnen worden door Gods Woord en door onze naaste broeders wanneer we een zwak moment hebben.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u grote dag ziet naderen.” Hebreeën 10:24-25 HSV

Ontvang Gods kracht vandaag als u gemeenschap hebt met Zijn Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Geef mij de kracht om door te gaan terwijl ik Uw Woord bestudeer ik in Jezus Christus machtige naam. Amen.