Scroll Top

En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt; zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig- en de ander zestig- en de ander honderdvoudig.” Markus 4:18-19 HSV

God Almachtig gaf ons Zijn Woord om ons te helpen om vruchtbaar te zijn in alles wat we doen. Het geheim van de vruchtbaarheid van Gods Woord in ons leven is heel eenvoudig. God Zelf is verantwoordelijk om het vruchtbaar te maken. Het enige wat we moeten doen is het Woord van God in onze harten verwelkomen en toestaan dat het over al onze faculteiten heerst. Gods Woord in ons leven is nooit tevergeefs. Het is daar om een doel te volbrengen.

Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:10-11 HSV

Wanneer u vandaag Gods Woord bestudeert, laat het Het beste in uw leven volbrengen en u vruchtbaar maken in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat Uw Woord Uw doel in mijn leven volbrengen als ik Het bestudeer en erop mediteer. In the machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.

Comments (1)

[…] God’s Word Is Fruitful Vandaag Gods Woord is vruchtbaar Vandaag […]

Comments are closed.