En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks de vierde nachtwake kwam Hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hun voorbijgaan. En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid, want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en meteen sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich,” Markus 6:48-51 HSV

Mijn nadruk in de manna van vandaag ligt op het woord “IK BEN” in vers 50 van onze hoofdtekst.

Meestal wanneer we door moeilijkheden heen gaan, laat de duivel ons denken dat we alleen zijn. Hij laat ons ook denken dat dit het einde is en dat er geen hoop meer is. Hier zien we hoe de apostelen van Jezus Christus onze Heer zo bang waren vanwege de krachtige wind en ook toen zij Hem zagen lopen op het water, want ze dachten dat het een spook was.

Welnu, toen onze tevoorschijn komt in deze scene, zei Hij: “Heb goede moed, IK BEN HET!” Dat woord “IK BEN!” betekent in het Hebreeuws ‘Eheyeh asher Eheyeh,’ hetgeen in het Engels betekent: Ik ben wat (wie of wat) Ik ben. De zelf bestaande, de Eeuwige, Diegene wie die altijd is geweest en altijd zal zijn. Samenvattend is om te zeggen Ik ben hier, diegene die eeuwig aanwezig en levend is. IK BEN de God die zich houdt aan verbonden en beloften nakomt.  

Dus Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij niet bevreesd of bewogen moesten zijn, want Hij is altijd met u, om diegene of datgene te zijn die u wilt dat ik voor u bent en om u over elke situatie, dat in strijd is met Gods Plan en doel voor uw leven, heen te brengen.

Toen God Mozes naar Egypte stuurde, was dat de naam waarmee Hij Zichzelf introduceerde aan het volk.

En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.” Exodus 3:14 HSV

Deze naam haalde de kinderen van de Israëlieten weg uit de hand van de Farao en weg uit Egypte en God Almachtig gaf hen rust.

Vandaag zegt de Heer God Almachtig hetzelfde tegen ons. Hij zegt: wees niet bevreesd of geschud, want IK Ben met u. Ik zal datgene dat ik beloofd heb te doen in uw leven ter vervulling brengen. Wees niet bewogen. Blijf gericht op mij. Ik ben God (Yahweh). Ik ben hetzelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Want ik ben niet veranderd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer dat IK BEN met mij is en in mij is in al datgene dat zich afspeelt in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen.