Heeft u ooit in een situatie gezeten waar het uitzicht hopeloos leek? Dat de enige conclusie die u kunt trekken dat het gewoon voorbij is? Jezus zegt tegen u vandaag: “Ik heb het laatste Woord!” Hallelujaaaaa!

Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten en geloven dat hij de stamvader van vele volken zou worden, want God had het gezegd!” Romeinen 4:1

God beloofde Abraham toen hij 75 jaar was een zoon. Deze belofte manifesteerde zich pas toen Abraham 100 jaar oud was. Dat is dus 25 jaar God vertrouwen en blijven geloven! Hij hield zich vast aan de belofte van God Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God in staat was te doen wat Hij beloofd had (Romeinen 4: 20-21).

Blijf vasthouden aan hetgeen God u heeft beloofd! Dit is nu niet de tijd om te twijfelen! God is geen man dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen (Numeri 23:19)? U bent toch Zijn kind? Elke vader praat met zijn kinderen, laat staan onze Hemelse Vader Die het beste met ons voor heeft!

Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.” Mattheüs 7:9-11

Als u het even niet meer ziet zitten: vraag om hulp! De Heilige Geest staat altijd klaar om u te helpen. U hoeft het NIET alleen te doen. Wat een opluchting! God weet dat u af en toe het spoor bijster zal raken dus daarom heeft Hij De Heilige Geest aan ons gegeven.

Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.” Johannes 14:26

De Heilige Geest is onze kompas, het komt helemaal goed zolang we Hem volgen. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten omdat u in Christus Jezus bent (Filippenzen 4:5-6) U moet weten vandaag dat God ook deze situatie geheel onder controle heeft en dat het uiteindelijk goed komt.

Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Matteüs 19:26

Dit is wel de tijd dat u in de aanval moet gaan! U moet niet pikken waar de vijand u mee aanvalt! U kunt niet passief maar gade slaan hoe alles zo naar u hoofd wordt toegesmeten. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult u in het ongelijk stellen (Jesaja 54:17). Dus doe uw mond open en spreek tegen ALLES wat Gods belofte in uw leven wilt vernietigen!

Ik verzeker jullie: als u gelooft en u tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als u gelooft dat het zal gaan zoals u zegt en er geen spoor van twijfel in uw hart is.” Marcus 11:23

Misschien heeft u het momenteel zwaar en ziet u het niet meer zitten. U lijkt wel door de druk te bezwijken. God houdt van u en Hij wilt niet dat u zo doorgaat!

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben. U kent van verre mijn gedachten en mijn hart. U heeft mij immers gemaakt. Laat het Bloed van Jezus mij zuiveren van elk kwaad. Ik bind en bestraf elk satanische bolwerk in mijn leven in de Naam van Jezus! Eruit satan, uit mijn gedachten, NU in Jezus Naam! Ik breng mijn gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus! Ik kom op tegen elke verdrukking in mijn ziel en ik vernietig het in de naam van Jezus! Help mij Heilige Geest om staande te blijven en leidt mij door deze situatie heen! Ik heb U nodig Heer want ik kan het niet zonder U. Ik geef mij over aan Uw richting en ik wil uw instructies opvolgen. Dank U Heer voor een uitkomst! Dank U wel dat U Zich telkens aan mij betoont dat U God bent! Ik houd van U! Ik ben dankbaar!

In Jezus Naam, Amen!