Het is altijd druk in huis met mijn drie kinderen. Er is geen tijd om je te vervelen want er is altijd wel iets gaande. Deze week gingen we als ouders maar ook als gezin naar open dagen van middelbare scholen. Mijn oudste gaat na de zomer gewoon naar het middelbaar onderwijs! Het gevoel dat de tijd wel heel hard gaat en dat ik OUDer word, bekroop mij!?
Terwijl ik kritisch door de scholen heen liep, had ik alles in ogenschouw: hoe groot is de school, hoe ver ligt het van mijn huis, van wat voor afkomst zijn de leraren en leerlingen kortom ik deed erg mijn best tot een juiste beslissing hierover te komen. Ik heb alles voor mezelf op een rijtje gezet en nu?

“Overleg alles wat je doet met de Heer. Dan zullen al je plannen slagen.” Spreuken ‭16:3‬ ‭BB‬‬

Ik was eigenlijk al snel tot de conclusie gekomen, dat hoe ik ook mijn uiterste best ook doe, dat toch alleen God weet wat het beste is voor Zijn kind! Ja ik zeg nadrukkelijk Zijn kind want ik heb alle kinderen van Hem te leen gekregen! God verwacht dat ik ze opvoed in de vreze des Heren. Met andere woorden dat ze opgroeien en leren om respect te hebben voor God en Hem zullen dienen! Daarnaast moet ik hen ook praktische levenlessen meegeven want het is uiteraard wel handig dat ze zich wegwijs kunnen maken in deze samenleving.

“Leer je kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven. Wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verdergaan.” Spreuken ‭22:6‬ ‭BB‬‬

Vandaag wil ik een ieder bemoedigen die een rol heeft of speelt in het leven van een kind: Doe het met Jezus! Ga het niet in eigen kracht doen want dat doen de mensen in de wereld ook! Het is niet door kracht noch geweld maar door de Heilige Geest (Zacharia 4:6). Het kan zijn dat de zorgen over “uw” kind u overweldigen maar weet dat u altijd terug daarmee kan gaan naar God!!!

“Breng al uw moeilijkheden bij de Here. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt.” Psalmen‬ ‭55:23‬ ‭HTB‬‬

Zolang we Jezus volgen, hoeven wij niet te struikelen of te vallen want Hij is Degene die ons staande houdt! Bent u gewillig om uw zorgen aan God te geven èn het daar bij Hem te laten? Gelooft u dat Hij het kan en vertrouwt u Hem daarin volledig? God wilt u graag een ervaring geven dat Hij voor u zorgt!

“Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je zeg. Leer van Mij. Want Ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij Mij innerlijke rust vinden. Want wat Ik je te doen zal geven, is niet te moeilijk of te zwaar voor je.” Matteüs 11:28-30‬ ‭BB‬‬