Vanochtend kwam mijn man thuis van de Early Morning Glory (ochtend gebedsdienst). Eigenlijk was dat al bijzonder want meestal blijft hij in de kerk en dan kom ik rond 09:00 naar kantoor. “Happy Anniversary” zei hij met een grote glimlach! Hij is het niet vergeten!? Ik had hem een paar dagen geleden nog gevraagd of hij wist wat er zo bijzonder was aan vandaag nu was het mijzelf ontschoten??‍♀️ “Kom we gaan lunchen!” Ooh daar had ik wel echt zin in… even tijd met z’n tweetjes… al wordt het wel weer een uitdaging wat ik ga eten met mijn dieet? Ok Pastora, niet denken in problemen! Misschien moet je gewoon van het moment genieten? Dankuwel Heilige Geest! Ik trek een jurk aan! Zinnn innn!

Terwijl ik mij aan het voorbereiden was, zag ik dat Evangeliste Mitchy mij had geappt om te feliciteren op de app! Wat lief en attent van haar! Zij en haar man waren erbij toen wij gingen trouwen bij de Gemeente in Amsterdam Zuid. Maar waarom blijf ik appjes ontvangen? Ze heeft het gewoon op de leidersgroep geplaatst en op LINE!!! NEEEHEEEE!

Ik voelde me echt opgelaten en ik schaamde me omdat ik (naar mijn idee) één van de weinige ben van wie de trouwdatum bij de gemeente en de datum van de inzegening in de kerk zo enorm verschilt. Het is niet eens het verschil wat me stoort maar meer de reden ervoor: mijn voorganger was destijds tegen mijn huwelijk. Ik ben ook niet ingezegend door hem maar door een plaats vervangende voorganger. Gelukkig was de plaats vervangende voorganger een lieve man die zelfs onze getuige is geweest bij het huwelijk van de gemeente. En vanochtend voelde ik weer de schaamte (en de drama daarvan) opkomen…

“en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is” Romeinen‬ ‭5:5‬ ‭NBG51‬‬

De Heilige Geest wist dat ik hiermee zat, ook al had ik het zelf niet door. Hij wilde niet dat ik hier langer onder gebukt zou gaan. Ik vind het lastig om mijn huwelijk te vieren met mensen omdat destijds het huwelijk bij de gemeente geheim moest blijven en bij de inzegening in de kerk mijn “geestelijke familie” het liet afweten.

De Heilige Geest stelde me een vraag: “Na 14 jaar, ga je dit nog steeds een issue laten zijn?” Het is ook eigenlijk belachelijk om hier nog mee te zitten! Wat kan het me nou echt schelen wat mensen van me denken? Ik ben er dankzij Jezus nog èn ik ben gelukkig getrouwd! Halleluja?? Glorie aan God‼️ Dat is wat belangrijk is! En God heeft keer op keer bewezen dat Hij met mij is en Zijn Zegen heeft gegeven over dit huwelijk dus al het andere maakt niet meer uit! Wat een bevrijding!

“Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten…” Jesaja‬ ‭54:4‬ ‭NBG51‬‬

Was het pijnlijk wat er is gebeurd? 100% Maar om daarvoor levenslang te krijgen voor iets waar ik onschuldig aan ben? Nee! Dáár pas ik voor! Dit zijn wel de gebeurtenissen in mijn leven die mij hebben gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben! Ik weet nog dat ik tegen God zei dat als Hij mij ooit een leider zou maken in Zijn Koninkrijk dat ik echt anders moest zijn. Niet wetende dat ik in de toekomst zelf een voorganger zou worden. Heer, laat mij vol compassie en liefde naar de mensen toe zijn! Want niemand zit te wachten op afwijzing, schaamte en pijn!

“Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” Mattheüs‬ ‭9:36-38‬ ‭HSV‬‬

Je begrijpt wel dat ik expres op social media een statement van dankbaarheid aan God voor mijn huwelijk heb gemaakt! Ik laat me niet langer in een keurslijf meer stoppen en kwellen door de duivel in Jezus Naam! Het is gewoon afgelopen! Klaar en punt erachter en zeker geen komma! Dus 2 juni vier ik weer mijn trouwdag dan weten jullie dat alvast!?

“In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.” Jesaja‬ ‭61:7-8‬ ‭HSV‬‬