Scroll Top

Gisteren was het 1 jarig jubileum van mijn vlog. Ik voelde echt de druk om een nieuwe vlog op te loaden want vorige week kwam het er maar niet van ook al was ik wel weer met bloggen begonnen! Maar het bloggen moet natuurlijk niet lijden door te werken aan mijn vlog! Aaawwhhh? Het gevoel dat je net steeds te kort schiet om alles af te krijgen van het werk, dat je doet aan De Heer, was bijna ondraaglijk!

“… Geniet de Heer dan net zoveel van brand-offers en vlees-offers als van gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is beter dan vlees-offers. Doen wat Hij zegt is beter dan geofferd schapenvet. Luister goed: ongehoorzaamheid is [net zo erg als] toverij. Eigenwijsheid is [net zo erg als] het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de Heer aan de kant heeft geschoven, heeft de Heer ú aan de kant geschoven. U zal niet langer koning zijn.”  1 Samuel 15:22-23‬ ‭BB‬‬

Eigenwijsheid is afgoderij. En wat is eigenwijsheid? Alles wat je doet in eigen kracht! Dat kunnen dus aardig wat dingen zijn!???‍♀️ Het kostte Saul zijn koningschap. En wat kost het ons? Onze relatie met God!
In de wereld worden we getraind om alleen maar te kijken naar het resultaat maar God kijkt hoe je hart erin staat om het resultaat te bereiken! Heb je het in aanbidding naar God gedaan? Of was je aan het klagen en jezelf aan het afvragen waarom JIJ altijd dit soort offers moet brengen aan God? Erken je dat je bevoorrecht bent en uitverkoren voor deze taak of voel je je juist weer de pineut? Of misschien wil je het allemaal zó perfect doen dat je doorschiet in religieuze praktijken?

“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.” 1 Samuel‬ ‭16:7‬ ‭HSV‬‬

God wilt juist mijn gehoorzaamheid in plaats van rituelen die ik opvoer voor de show! Jezus Zijn Bloed heeft ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden (dode werken, werken van het vlees). Dus alle dingen waar God niks aan heeft! Daardoor kunnen wij werkelijk de levende God dienen (Hebreeën‬ ‭9:14‬)!
“Lieverd, Evangelist staat beneden. Het klinkt dringend, kom je?” Kan Reverend niet zien dat ik de vlog wil afmaken? Het zou toch fijn zijn als ik de deadline van dinsdag voor de verandering eens zou halen! Ok, het is een paar uurtjes later maar dan komt het in ieder geval in de buurt! Het klinkt wel ernstig… er zou toch niets aan de hand zijn met die kleine?
SSSSUUUUUPPPPPPRRRRRIIIIIISSSSEEEEEEEE!!! Een oorverdovend geluid kwam op me af gecombineerd met een regen aan gouden confetti! Ik was totaal verbouwereerd! Ik heb veel dingen in mijn leven meegemaakt maar dit… my GOODNESS? Ik ben namelijk heel moeilijk te verrassen. Eerlijk gezegd vond ik dat ik het niet verdiende als ik keek hoe het de afgelopen tijd was gegaan met het uploaden van materiaal. Ik edit nu (sinds kort) de vlog zelf en dat neemt meer tijd in beslag dan dat mijn werkschema toestaat?
Maar er is echt iets wat ik heb geleerd: God kijkt naar de intentie en motivatie van mijn hart! God heeft juist gezien dat ik nooit mijn verantwoordelijkheid uit de weg ben gelopen en dat ik mij altijd inzet om het toch voor elkaar te krijgen. Dat het niks te maken heeft met onwil maar onmacht want ik ben tenslotte op de eerste plaats een voorganger. God heeft mij zodanig verrast maar ook beloond met lieve mensen om mij heen! God heeft niet alleen Zijn waardering laten zien maar de tastbare liefde van mijn kerkfamilie is echt mind blowing!!! Ik ben erg bemoedigd, aangeraakt en genezen door deze ervaring. Wat een liefdevolle Hemelse Vader hebben wij ook! Hij weet wat wij nodig hebben en Hij weet hoe Hij ons kan veranderen???? Geen genoeg woorden om Hem te bedanken!

“… Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”  Hebreeën‬ ‭11:6‬ ‭NBG51‬‬

“… En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.” Matteüs‬ ‭6:6 BB