Scroll Top

We leven momenteel in een seizoen dat God ons wilt bevrijden! Dit is de tijd dat ons recht wordt verschaft! Halleluja! Er zal een bovennatuurlijke interventie plaats vinden in een natuurlijke situatie. Het was in dit seizoen dat de kinderen van Israël werden bevrijd en het was ook in dit seizoen dat Jezus voor onze zonden stierf en opstond uit de dood om eeuwige redding voor ons te bemachtigen! Bent u klaar voor een doorbraak? Ziet u uit naar de machtige Hand van God om in te grijpen in uw omstandigheden?

Na het lezen van de eerste alinea is iedereen enthousiast. Wie wil God nou niet zien bewegen in zijn leven? Het feit is wel dat het profetisch Woord ook een confrontatie met zich mee brengt, namelijk de situatie waarin u zich bevindt. Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen (Hebreeën 4:12 BB).

Het Woord van God confronteert ons verstand en dan is er een sterke neiging dat u zich moedeloos voelt. Waarom? Gods Woord gaat gepaard met overgave maar uw verstand gaat gepaard met eigen kunnen. De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen dien zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil. De mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, komen uiteindelijk uit bij de dood. Maar de mensen die zich door Geest laten leiden, krijgen leven en vrede. Mensen die zich door hun ‘ik’ laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God. Want ze gehoorzamen niet aan de wet van God. Dat kunnen ze ook niet. Daarom geniet God niet van zulke mensen. Maar jullie laten je niet langer leiden door jullie ‘ik’, maar door de Geest. Tenminste, als de Geest van God in jullie woont. Als de Geest van Christus niet in je woont, ben je niet van God (Romeinen 8:5-9 BB).

Dit is het moment dat we eerlijk met onszelf moeten zijn? Gaan we door zoals we zijn of willen we echt verandering zien? Kunnen wij onszelf overgeven aan de uitweg die God biedt? De meeste Christenen haken hier af. De confrontatie van Het Woord van God met hun verstand en emoties is te heftig. Jezus is niet aan het kruis gestorven zodat u hetzelfde hoef te blijven of dat uw situatie onveranderd blijft! Jezus zijn focus was daarom niet op de pijn waar Hij, onschuldig nog wel, doorheen moest gaan maar op de glorie die Hem te wachten stond (1 Petrus 1:11)! Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg daarvan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven (2 Corinthiërs 4:16-18 HTB).

De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent.” I Corinthiërs 10:13 HTB

God zorgt altijd voor uitkomst. Hij is oppermachtig en bewaart ons voor de ondergang (Psalm 68:21)! Aan God ligt het niet om u een uitweg te bieden. Het is nu aan u de keuze of u uw eigen weg blijven volgen of dat u Hem als de enige uitweg ziet en aan Hem overgeeft. Eén ding is zeker: Gods uitweg werkt!