Het leven met God is spannend! Als u denkt dat u uw wandel met God kan begrijpen met uw verstand dan heeft u het mis! Geestelijke dingen zijn geen natuurlijke dingen. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Het doen van uw eigen zin leidt ten slotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen (Romeinen 8:5-8 HTB).

Daarna ging Jezus naar Jeruzalem voor één van de Joodse feesten. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een vijver om te baden. Die plek wordt in het Hebreeuws ‘Betesda’ [ (= ‘huis van medelijden’) ] genoemd. Er zijn vijf zuilengangen omheen gebouwd. In die gangen lagen allerlei zieke, blinde, kreupele en verlamde mensen. Ze lagen daar te wachten tot het water zou gaan bewegen. Want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. Dan bewoog het water. Wie daarna het eerst in het water kwam, werd genezen. Het maakte niet uit wat voor ziekte hij had. Er was daar een man die al 38 jaar lang ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist dat hij daar al heel lang was. Hij vroeg hem: “Wil je gezond worden?” De zieke man antwoordde Hem: “Heer, ik heb niemand om me in de vijver te gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is iemand anders er altijd eerder dan ik.” Jezus zei tegen hem: “Sta op, pak je matras op en loop.” Onmiddellijk werd de man gezond. Hij pakte zijn matras op en liep. Nu was het die dag de heilige rustdag.” Johannes 5:1‭-‬7‭, ‬9 BB

Jezus stelde de man eigenlijk een hele simpele vraag: “Wil je gezond worden?” De man begon gelijk te antwoorden met zijn kennis en ervaring. Kortom hij was er al over uit waarom zijn leven zo was. Dat is ook niet zo gek natuurlijk als je 38 jaar lang gewend bent en geaccepteerd hebt dat je leven nou eenmaal zo is!

De man werd op dat moment met zijn grootste angst geconfronteerd, namelijk dat hij zijn hele leven ziek zou blijven. Hij had allerlei (gegronde) redenen bedacht waarom hij in deze situatie zat verwikkeld. Voordat we waren bekeerd, is ons verstand getraind op een wereldse manier. Vaak reageren we op situaties voordat we God raadplegen! We behoren op God te vertrouwen met heel ons hart (onze nieuwe geest in Christus) en niet meer te steunen op onze eigen inzicht (Spreuken 3:5).

U bent niet wat u voelt, u bent ook niet wat u denkt maar u bent wat Het Woord van God zegt! Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korinthiërs 5:17 NGB51). Het is de hoogste tijd dat u uw gedachten confronteert! Haal elk bolwerk in uw verstand neer in de Naam van Jezus! Vernietig elke redenering en versperring dat zichzelf opwerpt tegen de kennis van God in Jezus’ Naam! Elke gedachten die niet van God is, behoort u als krijgsgevangene te brengen onder de gehoorzaamheid van Christus (2 Korinthiërs 10:4-5 NGBG51)!

Het Woord van Jezus is tot u gekomen vandaag: “Sta op , pak je matras en wandel!” Met andere woorden, sta op van waar u zit, welke situatie dat ook mag zijn, raap uzelf op en ga voorwaarts! Maar wat u met Gods Woord doet, is uw (vrije) keuze. Wilt u nog in zelfmedelijden blijven zwelgen? Bent u niet moe van uw situatie? Waar wacht u nou nog op? Jezus heeft toch het laatste Woord?

Toen Jezus sprak, kwam er gelijk genezingskracht vrij. Want elk Woord dat uit Jezus Zijn mond uitgaat, zal niet leeg tot Hem terugkomen maar het zal doen wat Hem behaagt en volbrengen waartoe Hij het heeft gezonden (Jesaja 55:11). De man was door Het Woord gelijk genezen maar hij moest wel handelen naar zijn geloof door op te staan en te gaan wandelen. Een geestelijke instructie druist gewoon in tegen ons verstand. Die man was al 38 jaar ziek, hoe moest hij nu ineens opstaan, laat staan wandelen?

Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Mattheüs 19:26 NBG51