Toen ik opgroeide als kind was ik altijd mijn vaders lievelingetje. Het was papa voor en na. Ik kon alleen in slaap vallen op mijn vaders schoot maar dan wel op een kussen? Als kind kon mijn vader niks verkeerd doen in mijn ogen. Totdat ik ouder werd en ik ondervond dat mijn vader zich heel moeilijk kon uiten. Hij zei nooit “ik houd van jou” of dat hij trots op mij was. We kwamen als gezin echter nooit iets te kort. Hij maakte wel weken van 60 uur om ervoor te zorgen dat we als twee keer per jaar met vakantie konden gaan. Mijn vader liet zijn liefde blijken door materiële zaken te schenken. In zijn ogen was hij op deze manier de beste vader… 

Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de Here laat mij nooit alleen.” Psalmen 27:10 HTB
Ik neem het mijn vader totaal niet kwalijk. Je kan natuurlijk geen liefde geven als je het niet hebt! God alleen is liefde en dan heb ik het niet over een menselijke soort liefde dat gebaseerd is op bepaalde voorwaarden maar onvoorwaardelijke liefde!!! HALLELUJAAA??? Godzijdank heb ik Jezus persoonlijk leren kennen op achtjarige leeftijd. Ik heb de liefde van God zo tastbaar mogen ervaren en nog steeds laat Hij dagelijks Zijn liefde aan mij zien!???
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 HTB

Ik weet niet wat u heeft meegemaakt of waar u doorheen gaat. Heeft u last van stress, verdriet, eenzaamheid, angst, paniekaanvallen of wat dan? Jezus accepteert u zoals u bent. U hoeft uzelf niet te bewijzen of een wit voetje te halen! Jezus wilt u vullen met rust en vrede! Hoe? Bid dit onderstaande gebed hardop met mij mee met heel uw hart: “Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus. Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof ook dat God Hem uit de dood heeft opgewekt. Ik erken Jezus Christus als mijn Heer en Verlosser. Dank U Heer dat U al mijn zonden heeft uitgewist. Ik maak nu aanspraak op mijn redding. In Jezus Naam, Amen.”

Er zit zoveel kracht in dit bovenstaande gebed ook wel het zondaarsgebed genoemd. Vaak denken we dat we het maar één keer hoeven te bidden wanneer we tot bekering komen maar dit is een gebed van HERSTEL! Zo’n gebed mag je dus altijd (blijven) bidden! Er is niks mee om Gods Woord te herhalen. Want geloof komt door het horen en het blijven horen van Het Woord van God (Romeinen 10:17). Door het herhalen van Het Woord van God, wortelt Gods Woord Zich namelijk in uw geest en transformeert het uw verstand.

Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?” Lucas 11:11‭-‬13 NBG51
We kunnen God nooit vergelijken met een mens. Want een mens heeft zo zijn beperkingen maar God is Almachtig. Wie vertrouwt op een mens is vervloekt (Jeremiah 7:15) maar wie vertrouwt op God is onaantastbaar (Spreuken 29:25)! Gods Liefde is niet egoïstisch maar juist onzelfzuchtig! Wie heeft Zijn Enige Zoon niet gespaard voor de redding van deze wereld? Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader! (Romeinen 8:15 HTB).’
… Want wie aan jullie komt, komt aan Zijn lieveling!” Zacharia 2:8 BB
Hij zal ervoor zorgen dat u niets overkomt. Uw Beschermer slaapt nooit. De Beschermer van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op. Net als uw schaduw is de Heer altijd heel dicht bij u. Hij zal u altijd beschermen (Psalmen 121:3‭-‬5 BB). Wanneer u door het water trekt, ben Ik met u; gaat u door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult u niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here , ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat u kostbaar bent in Mijn Ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven (Jesaja 43:2‭-‬4 NBG51). Is God dan niet De BESTE Vader?