Gisteravond gingen we Chinees afhalen. Ik ben niet bekend in de buurt en is er überhaupt wel een Chinees open op pakjesavond? Ik heb vanuit het hotel maar even eerst research gedaan voordat we de auto instapten. De meeste lokale restaurants waren inderdaad gesloten maar er was toch een goed aangeschreven Chinees restsurant in de buurt open. Je kan zien dat het een dorp is waar we verblijven. Ik werd een beetje misselijk van al die kronkelwegen en dat mijn man pittig reed hielp er niet bij! Volgens mij had hij trek!??

Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten, zal Ik aan jullie geven, zoals Ik Mozes heb beloofd.” Jozua 1:3 BB
We kwamen in het centrum aan (die letterlijk bestond uit één straat). En ik zie tot mijn verbazing een klein Chinees tempeltje staan. Je kan dit toch niet menen? Is dit het Chinees restaurant? Mijn man en ik gingen naar binnen. Ik begon in tongen te bidden en het bloed van Jezus te pleiten! Rabashekelaaabaaa baahhh!!!??? Daar stond ik midden in een restaurant volgepropt met afgoden! Ik overdrijf niet! De hal stond er vol van. Mijn man was zoals gewoonlijk niet bewogen. Hij vroeg of ik hier wel wilde eten want hij zag dat ik mijn bedenkingen had. Ik hoorde Gods Geest tegen me zeggen: deze goden zijn dood! Ik knikte naar hem maar ik voelde me niet lekker worden. Ik kreeg ineens last van hoofdpijn. Wat overkomt me nou? Ik begon mijn dag te evalueren. Heb ik ergens een verkeerde geestelijke afslag gemaakt? Ik had wel twee prayer calls met mijn gebedsgroep gemist omdat ik van huis ben. Ben ik geestelijk verzwakt? Wat is er aan de hand? Terwijl ervan alles door mijn heen ging, besloot ik buiten in de auto te gaan zitten en te bidden. Mijn man kwam met het eten aanzetten. Hij hief het op, dankte God ervoor en zegende het.
En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ Mattheüs 28:20 HTB
We waren terug aangekomen in het hotel. Mijn hoofdpijn was iets minder maar nog niet helemaal weg. Het feit dat ik niet wist wat er aan de hand was, maakte het er niet beter op! Terwijl mijn man bij de receptie om borden en bestek vroeg, liep ik alvast vooruit naar de hotelkamer. Ik begon met De Heilige Geest te praten. Wat gebeurt hier echt? Wat is er mis? Het is zeker dat eten hè? U kent die Bijbeltekst vast ook wel:
Ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan. Want er is maar één God. Er zijn in de hemel en op de aarde natuurlijk wel heel veel zogenaamde goden en heren. Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt, en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer: Jezus Christus. Door Hem heeft God alle dingen gemaakt. Door Hem bestaan ook wij. Maar niet alle gelovigen weten dat. Ze denken nog steeds dat de afgoden echte goden zijn. Ze doen nog steeds mee met offerfeesten en eten mee van het offervlees. Ze zijn er wel onzeker over of het wel goed is. Hun geweten heeft er moeite mee. Maar omdat hun geweten nog zwak is, luisteren ze er niet naar. Nu is het zo, dat de dingen die we wel of niet eten, ons niet helpen om dichter bij God te komen. Als we iets niet eten, doet dat onze vriendschap met God geen kwaad. En als we iets wél eten, maakt dat onze vriendschap met God niet beter. Maar let hierop: als jullie iets wél of juist níet eten, mag dat niet slecht zijn voor het geloof van de gelovigen die dit allemaal nog niet zo goed weten. Stel dat jij weet hoe het zit met offervlees. En stel dat iemand jou in de tempel van een afgod offervlees ziet eten. Als hij nog niet zo goed weet hoe het zit, zal hij denken dat het goed is om mee te doen met de offerfeesten voor de afgoden. Dan loopt zíjn geloof schade op, doordat jíj weet hoe het zit met het eten van offervlees. Dat is heel erg, want hij is een broeder. Christus is ook voor hém gestorven. Op die manier doe je verkeerd tegen die broeder. Je beschadigt zijn geweten dat nog zwak is. En als je verkeerd doet tegen een broeder, doe je verkeerd tegen Christus.” 1 Corinthiërs 8:4‭-‬12 BB
“Maar Heer, ik heb niet last van mijn geweten! Ook al waren er veel afgoden mijn geloof is er! Ik twijfel helemaal niet! Ik weet dat die afgoden dood zijn in de Naam van Jezus! Ik voel me niet goed en ik wil weten waaraan het ligt!” Opeens zegt De Heilige Geest (heel droog): “je hebt niet genoeg gedronken vandaag. Er is niets mis met je!” Ik begon keihard te lachen gelijk was mijn hele hoofdpijn weg! Ik schrijf dit nog met een glimlach op mijn gezicht! Soms zijn dingen ook zo logisch! Niet alles wat je voelt is zoals jij het interpreteert, dat blijkt maar weer! ??