Yes, het is december! Als kind zijnde keek ik altijd uit naar de maand december: veel cadeautjes & gezelligheid. Ik vind het altijd fijn om  met de familie te zijn. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Naarmate ik ouder word, besef ik steeds meer dat de maand december voor veel mensen een uitdaging is! Men wordt geconfronteerd met zijn sociale status: heeft u een partner of niet? Heeft u een gezin of familie? De financiële status komt ook aan bod: Bent u financieel in staat om aankopen te doen voor uw familie? Kunt u de druk om mee te doen met deze consumptiemaatschappij weerstaan? Het brengt ook uw (mentale en fysieke) gezondheid in kwestie: Bent u waar u wilt (of verwacht te zijn) aan het einde van dit jaar? Kunt u nog steeds (fysiek) de dingen naar behoren doen? December is een wintermaand. Het wordt sneller donker en de kou neemt toe in Nederland. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op december.

dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Tessalonicenzen 5:18 NBG51
God wilt dat u dankbaar bent onder alle omstandigheden! U kunt bijvoorbeeld God niet prijzen voor ziekte(s) want ziekte is niet van God. God wilt u helemaal niet iets leren door ziekte! Dat is geen gedachte die God over u koestert dus verwerp dat ook in Jezus Naam! U kunt wel dankbaar zijn dat u nog leeft en in staat bent om te bidden. U kunt God in dit geval wel danken voor genezing want genezing is uw recht als kind van God!
Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.” 1 Timoteüs 6:6 NBG51
Dankbaar zijn is het wapen tegen ontevredenheid! Want het verplaatst uw focus van want u niet heeft naar wat u wèl heeft! Als u herinnert al het goede wat God voor u heeft gedaan en wat Hij momenteel voor goeds doet dan wordt het vertrouwen op God in u opgewekt en dat heeft effect op uw humeur! De vreugde van De Heer is namelijk uw kracht (Nehemia 8:10)?
Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.” Psalmen 103:2‭-‬5 HTB