Heeft u weleens dat u zich schaamt?  U voelt zich opgelaten door zonde of iets waarmee u worstelt? Elke Christen heeft last van zaken die komen uit het verleden. Deze dingen kunnen u dwars zitten en soms kunt u zich dagen er vervelend over voelen. Vandaag heb ik goed nieuws voor hen die in Christus zijn: U bent/heeft het niet meer! Hallelujaaa!??

Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem [vol vertrouwen] : “Lieve Vader!” Romeinen 8:15 BB
Eén van de dingen die satan doet is ons aanklagen! Dat kan over van alles en nog wat zijn. Hij is nou eenmaal de beschuldiger van Gods kinderen (Openbaring 12:10). Als u dit niet als Christen weet dan kunt u onnodig en te lang gekweld gaan door het leven! Satan wilt maar al te graag dat u met hem akkoord gaat hierin. Zeg: in de Naam van Jezus, ik laat mezelf geen juk van slavernij meer opleggen!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Korinthiërs 5:17 NBG51
Hoewel het satan zijn doel is om te stelen, te doden en te vernietigen, is het juist Jezus Zijn doel om ons leven in overvloed te geven (Johannes 10:10)! Halleluja! Satan zal daarom altijd door een leugen ons leven proberen te infiltreren. Hoe wordt u aangevallen? Door gevoelens en gedachten! De vraag is: wat doet u ermee?
Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HTB
Hoe onderwerpt u zich aan God? Door Zijn Woord in praktijk te brengen!☝? Want God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1). U bent niet wat u voelt, u bent ook niet wat u denkt maar u bent wat Het Woord van God zegt! Lúister niet alleen naar Het Woord, maar dóe het ook. Als u alleen luistert en er niets mee doet, houdt u uzelf voor de gek (Jacobus 1:22).
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9 NBG51
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt…” Jakobus 5:16 NBG51
Om uw schaamte te doorbreken moet u belijden. Wat houdt belijden in? Belijden betekent dat u erover praat. Niet alleen met God maar ook met een broeder of zuster die verder is in het geloof. Beken daarom aan uw voorganger, mentor, nazorgwerker of councelor waar u mee zit. Laat u niet langer meer monddood maken door de vijand! Leg satan het zwijgen op in de Naam van Jezus! U bent niet trots want u bent geen kind van de duivel maar een kind van God!
Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade.” Spreuken 28:13 HTB