Hoe vaak doen we juist dingen om door mensen te worden gezien? In deze wereld draait alles om status, bezittingen en reputatie. Social Media voedt alleen maar deze neiging door te zien en gezien te worden. Voordat u het weet wordt u meegezogen in de levensstandaard van deze wereld en bent u alleen maar bezig om u zelf te vergelijken met anderen.

Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt. Dat mag geen voorbeeld voor u zijn. Van zo iemand heeft de Here een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen die oprecht zijn. De Here vervloekt het huis van de goddelozen, maar zegent het huis van de rechtvaardigen.” Spreuken 3:31‭-‬33 HTB
Waarom is de mening van anderen belangrijker? Waarom steeds vergelijken? Bent u bang dat u iets mist of wordt overgeslagen? Het is de zegen van De Heer die rijk maakt en zwoegen voegt er niets aan toe (Spreuken 10:22)! Dus u kunt nog uw stinkende best doen en in alle macht proberen iets voor elkaar te willen krijgen maar als God er niet in zit dan houdt het gewoon op.
U woont wel (tijdelijk) in deze wereld maar u bent niet van deze wereld (Johannes 17:16). U behoort Jezus toe en dan gelden er andere regels voor u! Houd u aan de regels die de Here heeft gegeven, net als een sportman. Als die zich niet aan de regels houdt, wordt hij gediskwalificeerd en kan hij geen prijs winnen (2 Timotheüs 2:5 HTB). En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden (2 Timoteüs 2:5 NBG51).
[ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader. Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.” [ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ] “En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen. Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen.” Mattheüs 6:1‭-‬6 BB
Bent u ervan bewust dat God u ziet in ALLES wat u doet? Maakt u indruk op Hem? Kan Hij over u opscheppen? God zei tegen satan dat er niemand zoals Job op aarde was. Een eerlijk en vroom man die ontzag heeft voor God en met het kwaad niets te maken wil hebben (Job 1:8). Onthoud: God ziet u!
Laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we [ daarvan de zegen ] oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten!” Galaten 6:9 BB