en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:27 HSV

Angst wordt geboren uit de gedachten die we vermaken. Zelfs de meest allerheiligsten hebben soms vreemde gedachten. Elke gedachte die niet in de praktijk wordt gebracht, sterft ongeboren. U kunt bijvoorbeeld geen controle hebben over wie er dagelijks bij u aan de deur aanbelt. Maar u kunt wel controle hebben over of zelf kiezen of u degene die aanbelt binnen laat of niet.

Het feit dat iemand bij u aan de deur aanbelt geeft diegene niet het recht om zonder toestemming binnen te komen. Hetzelfde geldt voor de gedachten die we in ons verstand toestaan. Onze gedachten kunnen ons bevrijden of ons gevangen houden, afhankelijk van welke gedachten we kiezen om te vermaken.    

Daarom gaf God Almachtig ons Zijn Woord, om onze gedachten ermee te spiegelen. Dus weiger om elke gedachte die niet in lijn is met Gods woord te vermaken in de naam van Jezus.

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.” Filippenzen 4:8-9 HSV

God zegt ons in Zijn tekst hierboven hoe we moeten denken en wat we moeten vermaken in ons verstand om te voorkomen dat de geest van angst ons overneemt in de naam van Jezus.

Dus bij het afrekenen met angst moeten we er zeker van zijn dat alleen Gods Woord ons verstand regeert en niets anders. Als u met een uitdaging aan het afrekenen bent, zoek dan naar Bijbelteksten die betrekking hebben op uw uitdaging. Overdenk die Bijbelteksten en breng ze in de praktijk. Voordat u het weet zal de geest van angst u verlaten in de naam van Jezus. Zo moet u ermee afrekenen. Begin vandaag met het in de praktijk brengen van wat u gelezen hebt en u zult zeker weten resultaten zien in Jezus naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Dank U voor Uw Woord. Help mij om standvastig te zijn tegen satanisch listen in de Naam van Jezus. Ik weiger vandaag om satan via mijn gedachten binnen te laten in Jezus’ Naam. Amen.