Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:12 HSV

Onze problemen waarmee we geconfronteerd worden in het fysieke, worden veroorzaakt door te focusen op de oppervlakte. Dat wil zeggen, onze omstandigheden, maar we gaan naar de wortel van de zaak.

Misschien ervaart u bijvoorbeeld financiële moeilijkheden ervaren of bent u ziek of is uw kind rebels. Al deze dingen hebben een wortel oorzaak.

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen;  elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” Mattheüs 3:10 HSV

Regel nummer twee is het lokaliseren van de vijand. U kunt een vijand niet verslaan zonder hem te lokaliseren.

Voer vervolgens autoriteit en macht uit over zijn opdracht tegen uw leven en geliefden in Jezus Christus Naam.

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lukas 10:19 HSV

Neem vandaag uw stand in Jezus Christus machtige Naam tegen alle listen van satan tegen u.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om een aanvallende actie te ondernemen tegen satanische aanvallen in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.