Scroll Top

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” Kolossenzen 1:13 HSV

We zijn niet langer onder de invloed van satan. De dag dat we Jezus Christus als onze Heer en Verlosser aannemen, zijn we verlost van satan’s invloed door het vergoten bloed van Jezus Christus.

in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.” 1 Petrus 1:18-19 HSV

De reden dat we aanvallen van satan ervaren, is omdat hij heerschappij over ons probeert uit te oefenen, terwijl hij weet dat hij geen recht heeft om dat te doen.

De keuze is aan ons om hem of zijn listen te laten blijven doen in ons leven of tegen hem te zeggen: “satan je bent een leugenaar en ik beveel je in Jezus Christus machtige naam om uit mijn leven te verdwijnen. 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest terwijl ik weerstand bied aan elke verleiding en aanval van satan en troepen tegen mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.