Scroll Top

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthe 10:4-5 HSV

Om gedachten gevangen te nemen, hebben we de Heilige Geest nodig om ons te helpen. Het gaat hier niet om het memoriseren van Bijbelteksten en ze uitspreken of positief te denken in lijn met Gods Woord. Dat is niet de hoe.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.” 1 Korinthe 2:16 HSV
** AMP refereert naar Jesaja 40:13 in deze Bijbeltekst: Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?

De Bijbel zegt dat we de gedachten vasthouden of de gedachten hebben van Christus. Deze gedachten of denkwijze van Christus die we hebben, werkt niet vanzelfsprekend zonder zich over te geven aan de Heilige Geest en Hem toe te staan om onze gedachten te renoveren.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7 HSV

De Heilige Geest is Diegene die ons onderwijst wanneer we ons aan Hem overgeven, opdat we niet dwalen in de geest van ons verstand. Het is in dit proces van disciplineren dat de gedachten van Christus in ons wordt geïmparteerd in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest een gedisciplineerd verstand te hebben terwijl ik alles aan U overgeef in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] No More Nonsense (part 10) Vandaag Geen onzin meer (deel 10) Vandaag […]

Comments are closed.