Lieve zusters,

Het is bijna zover! De vrouwenconferentie staat voor de deur! We geloven dat de hemel de aarde zal kussen. We geloven dat Nederland een omkeer zal ervaren! Een verandering in het leven van de mannen! Hallelujaaaaa!

De instructie van De Here is om te bidden tegen:

De geest van rebellie (Lees 1 Samuël 15:23 & hoofdstuk 25)
Rebelse mensen houden ervan hun eigen dingen te doen zonder Gods toestemming zoals Saulus.

De geest van afgoderij (Lees Exodus 32)
Afgoderij kan van alles zijn. Sommige mannen aanbidden hun auto’s, andere hun geld, bedrijf of baan. Ze geven altijd smoesjes waarom ze niet naar de kerk kunnen komen. Ze hebben het te druk of zijn alleen maar bezig met werken voor hun familie.

De geest van religie (Genesis 4)
Religieuze mannen houden niet van correctie. Ze weten teveel om gecorrigeerd te worden zoals Kaïn.

Het doel voor de mannen:
■ Wederomgeboren worden
■ Overgeven aan de roeping van God voor hun leven
■ Naar Gods Huis komen