“in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.” Kolossenzen 1:14

Vandaag roepen we uit over de mannen dat het Bloed van Jezus betere dingen over hen uitspreekt! Laat de verlossingskracht van het Bloed hen bevrijden! Het Bloed kocht vrijheid en bracht vergeving van zonden. Wij willen dit terugzien in het leven van de mannen in de Naam van Jezus!