En ik bid u, broeders, door onze Here Jezus Christus, en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij;  Opdat ik bevrijd mag worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat mijn dienst, die ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zal zijn voor de heiligen” Romeinen 15:30-31

“En voor mij, opdat aan mij het Woord wordt gegeven als ik mijn mond open met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken” Efeziërs 6:19

Gebruik deze bijbelteksten om voorbede voor uw voorgangers te doen! Laat De Heilige Geest u leiden in de Naam van Jezus!