Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zie ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had. ” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De Bijbel zegt en En God liet komen wat hij gevraagd had. God alleen weet hoe Hij mensen op ons pad moet sturen die ons zullen ontvangen en voorzien in onze behoeften. Jabez was afgewezen voor hij bad, maar na zijn gebed werd hij geaccepteerd door diezelfde mensen die hem hadden afgewezen.

Een van de manieren hoe God onze omstandigheden verandert is door mensen ons te laten ontvangen die ons zullen voorzien in alles wat wij nodig hebben.

Hij riep  Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen. En Hij zei tegen hen:  Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek van daaruit. En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken.” Lukas ‭9:1-6‬ ‭HSV

Mijn nadruk is op vers 5. Jezus wist dat sommige mensen de apostelen zouden afwijzen vanwege het evangelics, maar er zullen ook mensen zijn die hen zouden verwelkomen en te voorzien in all hun noden. Hij heeft hen nooit gezegd om afhankelijk te zijn van hun bankrekening of hun eigen kracht. Het enige wat ze moesten doen is hun koninkrijk mandaat na te jagen en de opdracht te volbrengen, waarop God op Zijn beurt ervoor zorgdraagt dat de juiste mensen hen zullen ontvangen om te voorzien in al hun materiele noden en ervoor te zorgen dat ze in overvloed wandelen.

Ik bid vandaag voor u dat u de juiste persoon die God heeft voorbestemd in uw leven ontmoet, u ontvangt en voor zorgt uw volste vreugde in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, stuur mij die persoon wie U als goddelijke hulp heeft voorbestemd om mij te helpen en de bediening welke U voor mij heeft voorbestemd. Voorzie ook voor mijn levensbehoeften, zodat ik niet zal tekortkomen, wat Uw plan en doel voor mijn leven verhindert in Jezus’Naam. Amen.