Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De hand van God met Jabez betekent ook ontwikkeling. Jabez vroeg God hem te helpen te ontwikkelen zodat hij God plannen en doelen voor zijn leven zou vervullen.

Het is een ding om gezegend te zijn maar iets anders om erin te groeien zodat we kunnen veiligstellen wat God ons heeft gegeven.

Daarom hebben we mentoring nodig in de dingen van God en ook discipline door de Herder die ons is gegeven om ons te helpen om Gods zegening voor ons leven te verzekeren.

Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald.” ‭‭Galaten‬ ‭4:1-2‬ ‭HSV

God zegt ook dat Hij ons een herder zal geven naar Zijn eigen hart om zijn volk te voeden.

Ik zal over hen  herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.”
‭‭Jeremia‬ ‭23:4‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, help mij om de zegeningen die U mij gegeven heeft zeker te stellen terwijl u mij leid en begeleid om erin te ontwikkelen in Jezus’Naam. Amen.