Scroll Top

En Jabez was groter van aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard. Jabez riep de God van Israel aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” ‭‭1 Kronieken‬ ‭4:9-10‬ ‭HSV‬‬

De hand van de Heere met Jabez betekent leiding. Wij allen hebben God nodig om onze stappen te ordenen terwijl we met Hem wandelen. Totdat hij onze kaars laat schijnen, zullen we altijd in de duisternis zijn.

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen‬ ‭18:29‬ ‭HSV‬‬

Ik bid voor u dat God uw duisternis zal verlichten in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, verlicht mijn duisternis door Uw Geest in Jezus’Naam. Amen.