Scroll Top

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Filippenzen 2:5-8 HSV

Een geweldige sleutel om te wandelen in overwinning is absolute gehoorzaamheid. We kunnen geen overwinning ervaren als we God niet gehoorzamen.

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.” Hebreeën 5:8-9 HSV

Het was omdat Jezus volledig gehoorzaamde zelfs tot het punt van de dood dat ervoor zorgde dat God Hem tot het Hoogste verhoogde en Hem een Naam gaf die boven alle andere namen is.

Het tegenovergestelde van gehoorzaamheid is rebellie welke de plaats van adem is voor trots. En zonder gehoorzaamheid aan Gods Woord kunnen we geen weerstand bieden aan de duivel.

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV

Het gehoorzamen aan Gods instructies of Zijn Woord is een belangrijke sleutel voor het wandelen in overwinning.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest als een gehoorzaam kind om gehoorzaam te blijven aan Gods Woord in Jezus’Naam. Amen.