Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” Filippenzen 2:5-7 HSV

Om voor Jezus Christus in absolute overwinning te wandelen, moest Hij Zichzelf strippen van al de Glorie die Hij had bij de Vader.

Alhoewel Hij God was, toch vernederde Hij Zichzelf

Om in de overwinning te kunnen wandelen moeten we onszelf ontdoen van alle werken van het vlees en volledig vertrouwen op God Almachtig and Zijn Woord voor de overwinning.

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar  onze bekwaamheid is uit God.” 2 Korinthiërs 3:5 HSV

Dat is het geheim van een triomfantelijk leven in Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om niet op mijn kunnen te vertrouwen maar enkel en alleen te vertrouwen op U in Jezus Naam. Amen